تاریخ‌های مهم

 

تاریخ های مهم کنفرانس

 

  آخرین مهلت ارسال مقالات ۱۳۹۷/۱۱/۲۵
  آخرین مهلت پرداخت هزینه با تخفیف ۱۳۹۷/۱۰/۱۰
  آخرین مهلت ثبت نام نهایی ۱۳۹۷/۱۱/۲۸
  برگزاری کنفرانس ۱۳۹۷/۱۱/۳۰