روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

تاریخ های مهم کنفرانس
مهلت ارسال مقالات »
1396/12/10
آخرین مهلت ثبت نام نهایی »
1396/12/25
برگزاری کنفرانس »
1396/12/28
پوستر کنفرانس
Poster
تعرفه‌های ثبت‌نام

 

 

ثبت نام غیرحضوری (ارسال مقاله)

 

از ۱۶ بهمن ماه به بعد

از ۲۶ دی الی ۱۵ بهمن

تا ۲۵ دی ماه ۱۳۹۶

پرداخت هزینه ثبت‌نام 

۲۳۰.۰۰۰ تومان

۱۸۰.۰۰۰ تومان

۱۴۰.۰۰۰ تومان

ویژه دانشجویان

۲۵۰.۰۰۰ تومان 

۲۰۰.۰۰۰ تومان

۱۶۰.۰۰۰ تومان 

ویژه هیات علمی و اساتید دانشگاه

۲۷۰.۰۰۰ تومان

۲۲۰.۰۰۰ تومان

۱۸۰.۰۰۰ تومان

ویژه ثبت‌نام کنندگان آزاد

 

* هزینه ثبت‌نام غیرحضوری، شامل دریافت پکیج کنفرانس و گواهینامه پذیرش مقاله می‌باشد.

* هزینه هر مقاله اضافی به شرط یکسان بودن نویسنده مسئول ۱۳۰.۰۰۰ تومان می‌باشد.

 

 

ثبت نام حضوری

 

از ۱۵ دی الی ۱۵ بهمن ۱۳۹۶

تا ۱۵ دی ماه ۱۳۹۶

 

Euro 1750

Euro 1550

ویژه دانشجویان

Euro 2200

Euro 1850

ویژه اعضای هیات علمی و اساتید دانشگاه

Euro 2600

Euro 2200

ویژه ثبت‌نام کنندگان آزاد

 

* هزینه حضور در کنفرانس برای هر نویسنده همکار 2200 Euro می باشد.

* هزینه ثبت‌نام حضوری، شامل حضور در کنفرانس، پذیرایی نهار و ۲ وعده میان وعده، دریافت پکیج کنفرانس و دریافت گواهینامه حضور در کنفرانس + گواهینامه پذیرش مقاله می‌باشد.