روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

تاریخ های مهم کنفرانس
مهلت ارسال مقالات »
1396/12/10
آخرین مهلت ثبت نام نهایی »
1396/12/25
برگزاری کنفرانس »
1396/12/28
پوستر کنفرانس
Poster
عضویت دکتر مرتضی صیدی از دانشگاه VILLANOVA امریکا در کمیته علمی کنفرانس
1396/08/17

عضویت دکتر صیدی در کمیته علمی کنفرانس

جناب دکتر مرتضی صیدی استاد مهندسی مکانیک دانشگاه VILLANOVA امریکا به جمع کمیته علمی و داوران کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در علوم مهندسی پیوستند.